Branża IT – Kontrakty IT

Doradztwo prawne dla biznesu IT jest zawsze ogromnie ciekawe i nieczęsto wymaga kreatywnego i nietuzinkowego podejścia do tematu. W ramach swoich kompetencji zapewniam wsparcie prawne dla podmiotów działających w branży IT, wychodząc naprzeciw specyfice i oczekiwaniom tej branży. Prawnik IT rozumie, że kontrakty IT wymagają elastyczności, czy uwzględnienia ewentualnych opóźnień, dodatkowych procesów, których nie da się zaplanować na etapie zawierania umowy.

Komu pomagam?

Wspieram prawnie software house’y, firmy IT i spółki technologiczne tworzące oprogramowanie, jak i firmy zlecające wdrożenia projektów IT. Moje wsparcie prawne jest również nieocenione dla osób pracujących jako: frond-end developer, back-end developer, UX / UI designer, administratorzy baz danych, administratorzy bezpieczeństwa informacji, twórcy stron internetowych, sklepów internetowych.

Jak pomagam?

1. Moje wsparcie prawne obejmuje przygotowanie, opiniowanie czy negocjowanie kontraktów IT, na przykład:

 • umowy utrzymaniowe (SLA),
 • kontrakty IT związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,
 • umowy licencyjne,
 • umowy na przygotowanie analizy przedwdrożeniowej,
 • umowy wdrożeniowe, umowy time&material, umowy fixed price,
 • umowy na rozwój oprogramowania,
 • umowy hostingowe,
 • umowy body leasingu,
 • umowy na wykonanie lub sprzedaż serwisu internetowego, sklepu internetowego,
 • umowy o zachowanie poufności (NDA),
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • umowy zakazu konkurencji.

2. Oferuję bieżącą kompleksową obsługę prawną firm IT (prawo umów, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo autorskie, prawo IT, ochrona danych osobowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona marki, prawo spółek).

3. Opiniuję i tworzę umowy z pracownikami i współpracownikami firm z branży IT, ze szczególnym naciskiem na elementy związane ze skutecznym przeniesieniem praw autorskich, praw własności intelektualnej do rozwiązań wypracowanych w trakcie wykonywania umowy.

4. Doradzam w bieżącej działalność programistów, twórców oprogramowania, stron, sklepów internetowych, w szczególności:

 • opiniuję umowy, w tym umowy o pracę, umowy o współpracę, dzieło, świadczenie usług,
 • konsultuję wątpliwości związane z założeniem własnej działalności gospodarczej i wskazuję na wady i zalety pracy na etacie i własnego biznesu,
 • doradzam w zakresie przenoszenia praw autorskich do programów komputerowych.

5. Reprezentuję klientów w sporach sądowych z zakresu IT.

Potrzebujesz mojej pomocy – czekam na Twoją wiadomość!

Zakres usług

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!