Branża wydawnicza

Książki są bardzo bliskie mojemu sercu, uwielbiam je kupować i czytać, dlatego z przyjemnością zapewniam wsparcie prawne podmiotom działającym w branży wydawniczej. Świadczę kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających na klasycznym rynku wydawniczym, ale także dla wszystkich tych, którzy działają lub rozpoczynają przygodę z wydawaniem e-booków, audiobooków.

Komu pomagam?

Wspieram prawnie nie tylko autorów, wydawców, ale także wszystkie osoby, które są zaangażowane w proces wydawniczy: korektorów, redaktorów, recenzentów, grafików i ilustratorów. Moja oferta skierowana jest również do księgarni, w tym księgarni internetowych czy fundacji zajmujących się wydawaniem książek i e-booków.

Jak pomagam?

Wsparcie prawne obejmuje:

1. tworzenie i opiniowanie umów z elementami prawa autorskiego, w tym:

  • umów wydawniczych,
  • umów przeniesienia praw autorskich,
  • umów licencyjnych,
  • umów opcji (option agreement),

2. bieżącą kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów z branży wydawniczej (prawo umów, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo autorskie, prawo IT, ochrona danych osobowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona marki, prawo spółek),

3. bieżące doradztwo prawne, konsultacje prawne na rzecz autorów, korektorów, redaktorów, recenzentów, grafików i ilustratorów,

4. dostarczenie dokumentów potrzebnych do założenia sklepu internetowego: regulaminu świadczenia usług elektronicznych, polityki prywatności, wsparcie prawne w trakcie całego procesu sprzedaży,

5. wsparcie prawne w przypadku naruszenia praw autorskich do utworu, przygotowanie wezwania do zaprzestania naruszeń, reprezentację przy próbie polubownego rozwiązania sporu, czy wreszcie w toku postępowania sądowego.

Self – publishing

Wspieram także autorów decydujących się na wydawanie książek, e-booków samodzielnie lub z minimalnym wkładem większych podmiotów. Rozwiązanie to ma swoje zalety, ale wymaga od autora dużo większego zaangażowania, które staje się w istocie swoim własnym wydawcą. W takim przypadku pomagam w przygotowaniu lub opiniuję umowy z podmiotami wspierającymi self-publisher’ów, umowy z redaktorami, edytorami, grafikami, korektorami, fotografami. Moja pomoc często obejmuje też wsparcie w zakresie umów związanych z dystrybucją publikacji, czy umów marketingowych, promocyjnych. W takim przypadku konieczne może być założenie własnej księgarni internetowej, co będzie wiązało się z koniecznością przygotowania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, czy polityki prywatności, w czym z przyjemnością pomagam klientom.

Potrzebujesz mojej pomocy – czekam na Twoją wiadomość!

Zakres usług

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!