Obsługa prawna przedsiębiorców

Wielu przedsiębiorców ceni sobie stałe wsparcie prawne i możliwość konsultowania wątpliwości na bieżąco. Istotne i warte podkreślenia jest to, że tego rodzaju ułożenie współpracy, pozwala na oszczędność zarówno czasu jak również ograniczenie kosztów obsługi prawnej. Wynika to z tego, że stała obsługa prawna oznacza bardzo dobre rozeznanie w sytuacji klienta i jego potrzebach, specyfice działania i celach biznesowych. Warto podkreślić, że zakres współpracy jest zawsze dostosowany do potrzeb klienta oraz skali prowadzonego przez niego biznesu. Ilość godzin uzależniona jest od wielkości firmy, ilości zatrudnianych klientów, stopnia skomplikowania procesów zachodzących w firmie.

Masz zamiar zacząć prowadzenie biznesu lub już prowadzisz firmę i rozważasz nawiązanie stałej współpracy z kancelarią sprawdź czy wsparcie, które najczęściej oferuję moim klientom sprawdzi się w Twoim biznesie?

  • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jeśli klient rozpoczyna prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie bieżące wspieranie klienta,
  • pomoc prawna na etapie przygotowania, negocjowania umów, a także w procesie realizacji już zawartych umów, jak również regulaminów, ogólnych warunków współpracy i innych, u
  • wsparcie prawne związane z przygotowaniem i obsługą korporacyjną przedsiębiorstwa, a więc w szczególności obsługa prawna zarządów spółek, fundacji, wsparcie w za zakresie zmian w umowach spółek, rejestrowanie zmian w rejestrze przedsiębiorców,
  • porady z zakresu indywidualnego prawa pracy: tworzenie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów dot. obowiązku zachowania poufności, listów intencyjnych, umów dotyczących dofinansowania szkoleń i kursów dla pracowników, reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych z zakresu indywidualnego prawa pracy,
  • pomoc w ocenie ryzyka prawnego podejmowanych decyzji biznesowych (w tym przedterminowego zakończenia umów), wprowadzanie mechanizmów zabezpieczających interesy klientów (kary umowne, możliwość przedterminowego rozwiązania umowy, itd.),
  • wsparcie w zakresie zarządzania własnością intelektualną firmy (analiza przysługujących praw, zastosowanych mechanizmów ich zabezpieczenia i rekomendacja dla potencjalnych zmian),
  • wsparcie prawne w zakresie nieuczciwej konkurencji i reklamy,
  • wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów sądowych, dochodzenia i egzekucji należności.

Powyższe przykłady nie do końca odzwierciedlają Twoje potrzeby ? Napisz do mnie, opisz swoją sytuację, a ja zaproponuję Ci inne możliwości współpracy.

Zakres usług

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!