Ochrona marki, e-commerce i IT

Wizerunek i dobra osobiste, ochrona marki

Pomagam chronić wizerunek klientów w sieci. Internet jest miejscem, w którym nieustannie dochodzi do naruszeń wizerunku, czy dóbr osobistych. Dotyczy to zarówno osób nieprowadzących firmy, ale najczęściej ofiarami niezgodnych z prawem działań przedsiębiorcy.

Jak mogę Ci pomóc?

 • doradzam i wskazuję na możliwe kroki prawne w przypadku naruszenia dóbr osobistych czy prawa do wizerunku, oceniam szanse powodzenia ewentualnego sporu, jak również reprezentuję klientów w takich postępowaniach,
 • wspieram klientów w ochronie ich marki, oferuję wsparcie w przypadku pojawienia się negatywnych opinii czy komentarzy, nieuczciwego wykorzystania chronionego prawem oznaczenia, nieuczciwej reklamy wykorzystującej markę klienta, reprezentuję klientów w takich sporach

Branża IT

Wsparcie prawne dla firm z branży IT

Klientom z branży IT oferuję specjalistyczne wsparcie prawne, uwzględniające specyfikę ich pracy. Opiniuję, tworzę i negocjuję umowy IT:

 • umowy na stworzenie i wdrożenie serwisu
 • umowy utrzymaniowe
 • umowy hostingowe
 • umowy serwisowe
 • ramowe umowy o współpracy, umowy o świadczenie usług, w tym umowy time&material, fixed price
 • umowy NDA
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

E-commerce

Podmiotom prowadzącym e-biznes udzielam wsparcia prawnego w ramach stałej współpracy gospodarczej, jak również jest to pomoc doraźna obejmująca przygotowanie jednego czy pakietu dokumentów. W czym mogę Ci pomóc?

 • W związku z tym, że nieodłączoną częścią rynku e-commerce jest strona internetowa, przygotowuje i opiniuję umowy na przygotowanie strony internetowej, czy sklepu internetowego,
 • Przygotowuję i opiniuję regulaminy, polityki prywatności, wspieram klientów w prowadzeniu zgodnego z prawem newslettera, organizacją konkursów,
 • Wspieram klientów w zakresie prawa konsumenckiego, w sytuacji gdy swoje usługi kierują właśnie do takich podmiotów,
 • Audyt e-commerce polegający na weryfikacji czy prowadzona lub planowana działalność gospodarcza jest zgodna z przepisami, wskazuję na uchybienia i błędy i rekomenduję zmiany, które zapewnią zgodność działania z prawem
Zakres usług

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!