Prawo autorskie i własność intelektualna

W ramach prowadzonej Kancelarii zapewniam wsparcie klientom w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. Mimo, że o prawie własności intelektualnej mówi się coraz więcej, to autorzy, twórcy, przedsiębiorcy wykorzystujący w swoim biznesie prawa na dobrach materialnych nie doceniają wartości dobrej umowy zabezpieczającej ich interesy. Warto podkreślić, że dzisiaj praktycznie każdy przedsiębiorca w większym lub mniejszym zakresie korzysta z praw własności intelektualnej.

Jak mogę Ci pomóc?

  • Przygotowuję i opiniuję umowy dla twórców takie jak: umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy przeniesienia praw autorskich czy umowy licencyjne, umowy opcji, umowy wydawnicze, producenckie, reklamowe czy inne umowy, których istotnym elementem są prawa autorskie,
  • Doradzam klientom w jaki sposób zabezpieczyć przysługujące firmom prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie tzw. utworów pracowniczych,
  • Doradzam w sprawach o naruszenie praw autorskich, znaków towarowych w szczególności poprzez ustalenie strategii rozwiązania sporu, bądź na drodze ugody, negocjacji, a w ostateczności również na drodze sądowej.
  • Pomagam chronić tajemnicę przedsiębiorstwa i informacje poufne
  • Wspieram w ochronie firmy oraz
  • Reprezentuję klientów w sporach, których przedmiotem jest naruszenie praw autorskich, czy prawa ochronnego na znak towarowy.
Zakres usług

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!