Rozwiązywanie sporów sądowych i windykacja

Rozwiązywanie sporów sądowych

Choć sądzę, że spory sądowe w życiu przedsiębiorcy powinny być ostatecznością, zapewniam moim klientom wsparcie w prowadzeniu spraw sądowych. Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed Sądem Najwyższym, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradzam już na etapie podejmowania decyzji o celowości wszczęcia sporu sądowego, szacując koszty i opłacalności takiego kroku oraz spodziewany wynik potencjalnego procesu. Prowadzę postępowania sądowe również dla tych z moich klientów, którzy zostali pozwani przez swojego kontrahenta. W takich przypadkach zawsze warto rozważyć rzeczywiste szanse na wygraną i próbować minimalizować ewentualne koszty, a więc rozważyć ugodę.

Spór sądowy w 4 krokach:

  1. Zapoznanie się ze sprawą, dokumentami, informacjami od klienta.
  2. Ustalenie taktyki procesowej, uwzględniającej cele biznesowe klienta.
  3. Negocjacje, mediacje, próba polubownego rozwiązania sporu.
  4. Reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Windykacja

Tym z moich klientów, którzy prowadzą działalność opartą o sprzedaż produktów oraz usług, udzielam wsparcia z zakresu windykacji należności od podmiotów nieregulujących zobowiązań w terminie. Dla każdego przedsiębiorcy jedną z największych bolączek są dłużnicy płacący należności po terminie, czy nie płacący ich w ogóle. Z tego względu moim klientom proponuję dochodzenie należności na drodze postępowania polubownego, a gdy to nie przyniesienie rezultatów w toku postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. Celem działań jest możliwie jak najszybsze i najpełniejsze odzyskanie należności dla moich klientów.

Zakres usług

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!