Aleksandra Miśkiewicz - Radca prawny


Odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu radcowskiego.

Przedmiotem mojego zainteresowania zawodowego jest problematyka szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Reprezentuję Klientów przed sądami, jak również przed organami administracji publicznej. Pomoc prawną świadczy rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem oraz najwyższą starannością.

Prawo
rodzinne

Rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, ustalenie ojcostwa

Prawo
nieruchomości

Zasiedzenie, współwłasność, służebności, eksmisje, księgi wieczyste, umowy kupna/sprzedaży

Prawo
spadkowe

Spadki, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek

Prawo
administracyjne

Pisma, wnioski, zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi, opinie prawne

Prawo
gospodarcze

Windykacja przedsądowa, postępowania sądowe i egzekucyjne, negocjacje, ugody, umowy

Porady
prawne

Bieżąca pomoc prawna, porady prawne, konsultacje, sporządzanie i opiniowanie pism i dokumentów

Kontakt

Kancelaria radcy prawnego Aleksandra Miśkiewicz

ul. J.H. Dąbrowskiego 20/2

30-532 Kraków

Spotkania w siedzibie Kancelarii po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

tel.: +48 660 280 031

e-mail: biuro@aleksandramiskiewicz.pl

www.aleksandramiskiewicz.pl