Prawo umów

Jedną z najważniejszych części mojej praktyki jest tworzenie, doradzanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów. Z mojego doświadczenia wynika, że umowy są jednym z filarów funkcjonowania firmy i warto zadbać o to, aby zawierane umowy były przemyślane. Jeśli w trakcie negocjacji umowy podstawowe kwestie zostaną jasno przedstawione i odpowiednio wynegocjowane, klient jest w stanie uniknąć problemów czy wykonaniu umowy, czy nawet po jej zakończeniu. Dobra umowa daje bezpieczeństwo prawne i pozwala realizować cele biznesowe jednocześnie minimalizując ryzyko. Dlatego w swojej praktyce kładę duży nacisk na ten element i dbam o to, aby klienci podpisujący kontrakt byli w pełni świadomi przysługujących im praw, jak również związanego z tymi umowami ryzyka prawnego.

Aby zobrazować czym na co dzień się zajmuję, poniżej kilka przykładów umów, które miałam okazję przygotowywać, opiniować, czy negocjować:

 • Umowy przeniesienia praw autorskich i licencyjne,
 • Umowy o dzieło wraz z elementami przeniesienia praw autorskich,
 • Umowy na wykonanie biznesowej sesji zdjęciowej wraz ze zgodami na wykorzystanie wizerunku klientów przez fotografa,
 • Umowy na wykonanie, wdrożenie oraz umowa na rozwój sklepu internetowego,
 • Umowy tzw. opcji nabycia praw autorskich do utworu literackiego (option agreement),
 • Umowy o zachowaniu poufności (NDA),
 • Umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,
 • Umowy pośrednictwa w fuzji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych,
 • Umowy hostingowe,
 • Umowy współpracy w zakresie pośrednictwa w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego,
 • Umowa najmu, umowy sprzedaży, umowy o współpracy łączące elementy wielu umów.
Zakres usług

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!