Polityka prywatności i plików cookies

Witam Cię serdecznie na stronie internetowej mojej Kancelarii, realizując ustawowe obowiązki oddaję w Twoje ręce Politykę prywatności wraz z mieszczącą się w niej polityką plików cookies. Mam nadzieję, że jej lektura pozwoli Ci zrozumieć dlaczego i w jaki sposób przetwarzam dane osobowe i jakie pliki cookies wykorzystuję, a proces ten powinien odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce.

Samo wejście na moją stronę internetową nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych jako takich, natomiast wykorzystuję Pliki cookies i inne narzędzia pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie informacji o użytkownikach (patrz pkt 3 poniżej). Dodatkowo jeśli zdecydujesz się na skontaktowanie się ze mną za pomocą Formularza kontaktowego rozpocznie się proces, który nazywamy przetwarzaniem danych osobowych – wtedy szczególnie polecam Ci lekturę mojej Polityki prywatności.

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja – czyli – Aleksandra Miśkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Miśkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego, ul. J.H. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków, NIP: 8652511162 (dalej jako „Administrator” lub „Kancelaria”).

1.2 Kancelaria nie ma prawnego obowiązku wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych, dlatego też postanowiłam nie wyznaczać takiej osoby. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zasadami czy sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych – skontaktuj się ze mną bezpośrednio i napisz na adres: biuro@aleksandramiskiewicz.pl.

1.3 Twoje dane osobowe przetwarzam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dokładam wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych osobowych następował w zgodzie z przepisami regulującymi ochronę prywatności.

1.4 Jak już wspomniałam podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest obligatoryjne dla korzystania ze strony internetowej Kancelarii. Nie mniej jednak w pewnych przypadkach podanie danych osobowych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie będzie konieczne dla wykorzystywania funkcjonalności takich jak formularz kontaktowy. Strona internetowa zawiera również wtyczki do portali społecznościowych takich jak LinkedIn, Facebook oraz Instagram, które to portale mają własne zasady ochrony prywatności.

1.5 Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

1.6 W sytuacji gdy rozpoczniemy współpracę zasady przetwarzania danych osobowych ulegną zmianom, o czym zostaniesz poinformowany w stosownym momencie. Warto też podkreślić, że niezależnie od przepisów dotyczących ochrony prywatności, w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług prawnych Polityka prywatności utraci na znaczeniu. Jako profesjonalny pełnomocnik jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej, czy unikania konfliktu interesów, podstawą działania jest ustawa o radcach prawnych lub inne regulacje szczegółowe określające zasady przetwarzania danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych.

2.1 Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i szczegółowo określonych podstawach, mianowicie przetwarzam dane osobowe w celu:

2.1.1 Prowadzenia korespondencji e-mail, w tym poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Kancelarii na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.1.2 Wykorzystania plików cookies na podstawie Twojej zgody, wyrażanej zanim uzyskasz dostęp do wszystkich funkcjonalności strony internetowej Kancelarii.

2.1.3 Obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.1.4 Przygotowania i prowadzenia archiwum dla celów dowodowych i zabezpieczenia przed dochodzeniem ewentualnych roszczeń podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przetwarzania danych osobowych.

3.1 Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

3.1.1 Prowadzenie korespondencji e-mail, w tym poprzez formularz kontaktowy, do czasu realizacji tego celu, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3.1.2 Wykorzystanie plików cookies na podstawie Twojej zgody wyrażanej przed uzyskaniem dostępu do wszystkich funkcjonalności strony internetowej, do czasu cofnięcia zgody,

3.1.3 Obsługa strony internetowej oraz mediów społecznościowych do czasu realizacji celu lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

3.1.4 Przygotowanie i prowadzenie archiwum dla celów dowodowych i zabezpieczenia przed dochodzeniem ewentualnych roszczeń do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Pliki cookies oraz technologie podobnych kategorii.

4.1 Moja strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz technologie podobnych kategorii (dalej jako Pliki Cookies). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, np. na Twoim komputerze, smartfonie czy tablecie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Gromadzone informacje dotyczą np. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, czy dostawcy usług internetowych. Jednak nie służą one identyfikacji użytkownika czy ustalenia jego tożsamości.

4.2 Pliki cookies są wykorzystywane, aby zapewnić stronie internetowej prawidłowe działanie, zwiększyć komfort jej przeglądania, zapewnić bezpieczeństwo jej użytkownikom, z narzędzi marketingowych lub umożliwić mi analizę ruchu na stronie internetowej, jak również umożliwić Ci korzystanie z funkcji społecznościowych.

4.3 Z plików cookies korzystam, na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś przed pełnym załadowaniem mojej strony internetowej, z wyjątkiem tzw. niezbędnych plików cookies. Pozostałe Pliki cookies będą nieaktywne do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody.

4.4 Moja strona internetowa wykorzystuje Pliki cookies sesyjne (usuwane po zakończeniu przez Ciebie sesji, zamknięciu przeglądarki) oraz Pliki cookies trwałe (czyli takie, które nie są usuwane po zakończeniu sesji).

4.5 [Pliki cookies podmiotów trzecich] Oprócz własnych plików Cookies moja strona wykorzystuje również Pliki cookies podmiotów trzecich:

Rodzaj narzędzia

Dostawca narzędzia

Cel i zakres działania narzędzia

Google Analytics

Google LLC

– zebranie informacji statystycznych dotyczących na przykład tego, jak często odwiedzasz moją stronę internetową, jak długo pozostajesz na tej stronie, jak również o Twojej lokalizacji i wyszukiwarce, z której korzystasz

Facebook Pixel

Meta Platforms Ireland Limited

– ustalenie, że odwiedziłeś moją stronę internetową

– wyświetlanie reklam na portalach Facebook i Instagram

– weryfikację skuteczności wyświetlanych w ten sposób reklam

4.6 [Wtyczki do mediów społecznościowych] W związku z powiązaniem strony internetowej (poprzez umieszczenie na stronie odpowiednich wtyczek) z mediami społecznościowymi może dochodzić do sytuacji, w których na Twoim urządzeniu będą instalowane Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17) informuję Cię, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook lub Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook lub Instagram, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php lub Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

4.7 Możesz zarządzać Plikami cookies za pomocą przeglądarki, w ten sposób możesz również sprawdzić szczegółowo, jakie Pliki cookies zostały zainstalowane w Twojej przeglądarce. Jednak usunięcie lub zablokowanie pewnych Plików cookies może ograniczać niektóre funkcje strony internetowej, jak również wpływać na komfort korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji znajdziesz:

5. Odbiorcy danych.

5.1 W pewnych uzasadnionych przypadkach Kancelaria może przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, nie mniej jednak zawsze następuje to w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Zwykle są to sytuacje związane z obsługą strony internetowej, świadczonych usług, działań marketingowych.

5.2 Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

5.2.1 dostawcy usług hostingowych,

5.2.2 dostawca domeny internetowej,

5.2.3 dostawca usług związany z obsługą poczty elektronicznej,

5.1.2 dostawcy usługi newsletter,

5.1.2 dostawcy usług marketingowych.

5.3 W związku z tym, że wykorzystuję różne rozwiązania techniczne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, a więc poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczych. Dotyczy to w szczególności takich rozwiązań jak: Google Analytics lub Facebook Pixel. Powinieneś jednak wiedzieć, że dokładam wszelkich starań, aby współpracować z podmiotami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych.

6. Uprawnienia przysługujące podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię.

6.1 Realizując prawny obowiązek pragnę Cię poinformować, że podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

6.1.1 dostępu do swoich danych osobowych;

6.1.2 sprostowania danych osobowych;

6.1.3 usunięcia danych osobowych;

6.1.4 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6.1.5 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.1.6 przenoszenia danych osobowych.

6.2 Niezależnie od powyższych uprawnień informuję, że jeśli dojdziesz do wniosku, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Polityka prywatności została sporządzona w dniu 7 lipca 2022 roku. Jeśli jej treść ulegnie zmianie, np. ze względu na zmiany technologiczne na stronie internetowej Kancelarii będzie można odnaleźć informacje o aktualnym brzmieniu polityki.